Otoño

Proyecto de ilustración personal sobre el otoño. Trata de la lluvia, de paraguas y de infusiones, de mujeres que se peinan largas hojas caducas, de amores nuevos y de gente que espera paciente que la escarcha le cubra los ojos. O puede que no trate de nada de eso. Quién sabe.

Il·lustracions sobre la tardor
Projecte d’il·lustració personal sobre la tardor. Tracta de la pluja, de paraigües i d’infusions, de dones que es pentinen llargues fulles caduques, d’amors nous i de gent que espera pacient que el gebre els cobreixi els ulls. També pot ser que no tracti de res de tot això. Qui sap.

Share: